HADAP

"Hadap" didalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) memiliki arti, cara membaca dan contoh penggunaan.

Cara Membaca
Klik tombol BACA untuk mendengarkan cara membaca : Hadap
Arti / Makna


ha·dap nNomina
Termasuk Kelas Kata Nomina atau Kata Benda adalah kelas kata yang dalam bahasa Indonesia ditandai oleh tidak dapatnya bergabung dengan kata tidak, misal rumah adalah nomina karena tidak mungkin dikatakan tidak rumah. Nomina biasanya dapat berfungsi sebagai subjek atau objek dari klausa

1 sisi atau bidang sebelah muka;
muka: rumah itu tidak tentu hadap belakangnya;
2 arah ke (terutama tentang sesuatu yang tidak bergerak): ke mana hadap gedung itu;
ber·ha·dap·an (dengan) vVerba
Termasuk Kelas Kata Verba atau Kata Kerja adalah kata yang menggambarkan proses, perbuatan, atau keadaan.

1 bermuka (dengan);
bertentangan (dengan);
bertemu muka (dengan): kantornya ~ dengan Balai Kota;
pasukan itu ~ dengan musuh
;
2 berdekatan dan tentang-menentang (ti-dak belakang-membelakangi): penumpang delman duduk ~;
3 bertanding (dengan);
melawan: regu A ~ dengan regu B;

~ muka bertemu muka;
bersemuka;
ber·ha·dap-ha·dap·an vVerba
Termasuk Kelas Kata Verba atau Kata Kerja adalah kata yang menggambarkan proses, perbuatan, atau keadaan.
berhadapan: kami duduk ~;

meng·ha·dap vVerba
Termasuk Kelas Kata Verba atau Kata Kerja adalah kata yang menggambarkan proses, perbuatan, atau keadaan.

1 menaruh ke (muka atau bagian depannya): rumahnya ~ ke barat;
2 datang bertemu dengan;
datang men-jumpai: murid yang datang terlambat harus ~ gurunya;
3 datang ke (kantor, pengadilan, dan sebagainya): ia sudah menerima panggilan untuk ~ ke pengadilan;
~ surut menengok ke belakang;
meng·ha·dapi vVerba
Termasuk Kelas Kata Verba atau Kata Kerja adalah kata yang menggambarkan proses, perbuatan, atau keadaan.

1 duduk dan sebagainya berhadapan dengan: anak itu sedang asyik ~ mainannya;
2 bertemu muka dengan;
berjumpa dengan: bagaimana perasaanmu ketika ~ mantan istrimu;
3 menjumpai;
mengalami (bahaya, musibah, kesulitan, dan sebagainya): tahun ini kita tidak ~ kesulitan air;
4 menjelang (menyongsong): para petani sudah bersiap-siap ~ panen;
5 melawan;
bertanding dengan: minggu depan kesebelasan A ~ kesebelasan B;
di kampung ini belum ada yang berani ~ jago silat itu
;
6 menyambut: mereka sudah siap ~ Lebaran;
meng·ha·dap·kan vVerba
Termasuk Kelas Kata Verba atau Kata Kerja adalah kata yang menggambarkan proses, perbuatan, atau keadaan.

1 mengarahkan ke: pewara ~ corong pengeras suara kepada hadirin;
2 membawa menghadap: jaksa ~ beberapa orang sebagai saksi;
3 mempertandingkan;
memperlawankan: promotor sudah berusaha ~ kedua petinju itu;
mem·per·ha·dap·kan vVerba
Termasuk Kelas Kata Verba atau Kata Kerja adalah kata yang menggambarkan proses, perbuatan, atau keadaan.

1 mempertemukan berhadapan: hakim akan ~ kedua orang yang bersengketa itu;
2 mengemukakan;
membawa (mengajukan) ke muka: ketua sidang ~ keputusan yang telah diambil kepada hadirin;
ter·ha·dap pPartikel
Termasuk Kelas Kata Partikel adalah kelas kata yang meliputi kata depan, kata sambung, kata seru, kata sandang, ucapan salam
kata depan untuk menandai arah;
kepada;
lawan: ia segan ~ ayahku;
tindakan ~ musuh sangat kejam;

ha·dap·an nNomina
Termasuk Kelas Kata Nomina atau Kata Benda adalah kelas kata yang dalam bahasa Indonesia ditandai oleh tidak dapatnya bergabung dengan kata tidak, misal rumah adalah nomina karena tidak mungkin dikatakan tidak rumah. Nomina biasanya dapat berfungsi sebagai subjek atau objek dari klausa

1 muka;
depan: ia menunggu di ~ rumah;
jangan membuat malu di ~ orang banyak
;
2 yang akan datang: pameran itu diselenggarakan bulan ~;
3 pada (pada alamat surat): ke ~ Ayahanda;
peng·ha·dap·an nNomina
Termasuk Kelas Kata Nomina atau Kata Benda adalah kelas kata yang dalam bahasa Indonesia ditandai oleh tidak dapatnya bergabung dengan kata tidak, misal rumah adalah nomina karena tidak mungkin dikatakan tidak rumah. Nomina biasanya dapat berfungsi sebagai subjek atau objek dari klausa
balai tempat menghadap raja;
ber·se·ha·dap vVerba
Termasuk Kelas Kata Verba atau Kata Kerja adalah kata yang menggambarkan proses, perbuatan, atau keadaan.
berhadapan: mereka berdiri ~ lalu membungkuk memberi hormat


Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *